Hãng

  • Xem tất cả
  • Planmeca - Finland
  • Carestream - Mỹ
  • Newtom Cefla - Ý
Máy 2D unit Planmeca ProMax 2D S3 - Cái hover image

Máy 2D unit Planmeca ProMax 2D S3 - Cái

MÁY 2D UNIT PLANMECA PROMAX 2D S3 NXS: PLANMECA ..

Máy chụp X-quang 5 trong 1 CS 9600 - Bộ hover image

Máy chụp X-quang 5 trong 1 CS 9600 - Bộ

MÁY CHỤP X-QUANG 5 TRONG 1 CS 9600 NXS: CARESTREAM ..

Máy chụp X-quang toàn hàm và sọ nghiêng CS 8100 SC - Máy

Máy chụp X-quang toàn hàm và sọ nghiêng CS 8100 SC - Máy

MÁY CHỤP X-QUANG TOÀN HÀM VÀ SỌ NGHIÊNG CS 8100 SC NXS: CARESTREAM ..

Máy chụp X-quang toàn hàm, sọ nghiêng và 3D CS 8100 SC 3D - Máy

Máy chụp X-quang toàn hàm, sọ nghiêng và 3D CS 8100 SC 3D - Máy

MÁY CHỤP X-QUANG TOÀN HÀM, SỌ NGHIÊNG VÀ 3D CS 8100 SC 3D NXS: CARESTREAM ..

Máy chụp X-quang toàn hàm, sọ nghiêng và 3D CS 9300 - Máy

Máy chụp X-quang toàn hàm, sọ nghiêng và 3D CS 9300 - Máy

MÁY CHỤP X-QUANG TOÀN HÀM, SỌ NGHIÊNG VÀ 3D CS 9300 NXS: CARESTREAM ..

Máy Planmeca ProMax 3D Max - Cái hover image

Máy Planmeca ProMax 3D Max - Cái

MÁY PLANMECA PROMAX 3D MAX NXS: PLANMECA - FINLAND ..

Máy Planmeca ProOne - Cái hover image

Máy Planmeca ProOne - Cái

MÁY PLANMECA PROONE NXS: PLANMECA - FINLAND ..

Máy Planmeca Viso G5 - Cái hover image

Máy Planmeca Viso G5 - Cái

MÁY PLANMECA VISO G5 NXS: PLANMECA - FINLAND ..

Máy Planmeca Viso G7 - Cái hover image

Máy Planmeca Viso G7 - Cái

MÁY PLANMECA VISO G7 NXS: PLANMECA - FINLAND ..

MÁY X-QUANG KỶ THUẬT SỐ CHỤP TOÀN CẢNH VÀ CHỤP ĐO SỌ MẶT GIANO HR ApT PAN/CEPH - Bộ hover image

MÁY X-QUANG KỶ THUẬT SỐ CHỤP TOÀN CẢNH VÀ CHỤP ĐO SỌ MẶT GIANO HR ApT PAN/CEPH - Bộ

MÁY X-QUANG KỶ THUẬT SỐ CHỤP TOÀN CẢNH VÀ CHỤP ĐO SỌ MẶT GIANO HR APT PAN/CEPH NXS: ..

Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)
G