Hãng

  • Xem tất cả
  • SDG - Úc
  • Meta Biomed - Hàn Quốc
  • SybronEndo - Mỹ
  • Dentsply Sirona - Mỹ
  • Osung - Hàn Quốc
  • Hàng thiết yếu
  • Coltene - Switzerland
  • SURE ENDO - Hàn Quốc
Bộ lèn dọc - EQ Condenser set - Bộ 3 cây hover image

Bộ lèn dọc - EQ Condenser set - Bộ 3 cây

BỘ LÈN DỌC - EQ CONDENSER SET NXS: META BIOMED - HÀ..

Bộ lèn dọc Tapered Finger Pluggers - Hộp 6 trâm hover image

Bộ lèn dọc Tapered Finger Pluggers - Hộp 6 trâm

BỘ LÈN DỌC TAPERED FINGER PLUGGERS NXS: SYBRONENDO ..

Bộ đai trám composite 100 miếng Dental Set of Sectional Contoured Matrices - Bộ hover image

Bộ đai trám composite 100 miếng Dental Set of Sectional Contoured Matrices - Bộ

BỘ ĐAI TRÁM COMPOSITE 100 MIẾNG DENTAL SET OF SECTIONAL CONTOURED MATRICES NXS: SDG ..

Cây lèn ngang FINGER SPREADERS MANUAL - Hộp 4 cái hover image

Cây lèn ngang FINGER SPREADERS MANUAL - Hộp 4 cái

CÂY LÈN NGANG FINGER SPREADERS MANUAL NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Cây lèn nhiệt bằng tay Buchanan Hand Plugger size 1,2 - Cây hover image

Cây lèn nhiệt bằng tay Buchanan Hand Plugger size 1,2 - Cây

CÂY LÈN NHIỆT BẰNG TAY BUCHANAN HAND PLUGGER SIZE 1,2 NXS: SYBRONENDO ..

cây lèn Root Canal Plugger Osung - Cái

cây lèn Root Canal Plugger Osung - Cái

CÂY LÈN ROOT CANAL PLUGGER OSUNG NXS: OSUNG - HÀN Q..

Cây lèn TAPERED FINGER SPREADER - Hộp 4 cái hover image

Cây lèn TAPERED FINGER SPREADER - Hộp 4 cái

CÂY LÈN TAPERED FINGER SPREADER NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Cây nhồi vật liệu trám Pakistan - Cây hover image

Cây nhồi vật liệu trám Pakistan - Cây

CÂY NHỒI VẬT LIỆU TRÁM PAKISTAN NXS: HÀNG THIẾT YẾU ..

Cement trám bít Bioceramic CeraSeal - Tuýp 2g hover image

Cement trám bít Bioceramic CeraSeal - Tuýp 2g

CEMENT TRÁM BÍT BIOCERAMIC CERASEAL NXS: META BIOMED ..

Cement Trám bít ống tủy - Adseal - Hộp 13.5g hover image

Cement Trám bít ống tủy - Adseal - Hộp 13.5g

CEMENT TRÁM BÍT ỐNG TỦY - ADSEAL NXS: META BIOMED -..

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2 - Ống hover image

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2 - Ống

CHẤT TRÁM BÍT ỐNG TỦY GUTTA FLOW 2 NXS: COLTENE - S..

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Protaper - Hộp 60 cái hover image

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Protaper - Hộp 60 cái

CÔN BIO GUTTA PERCHA CHO TRÂM NỘI NHA PROTAPER NXS: SURE ENDO ..

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Protaper Next - 60 points/Hộp hover image

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Protaper Next - 60 points/Hộp

CÔN BIO GUTTA PERCHA CHO TRÂM NỘI NHA PROTAPER NEXT NXS: SURE ENDO ..

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Reciproc - Hộp 60 cái hover image

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Reciproc - Hộp 60 cái

CÔN BIO GUTTA PERCHA CHO TRÂM NỘI NHA RECIPROC NXS: SURE ENDO ..

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Waveone - Hộp 60 cái

Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Waveone - Hộp 60 cái

CÔN BIO GUTTA PERCHA CHO TRÂM NỘI NHA WAVEONE NXS: SURE ENDO ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 74 (5 Trang)
G