Hãng

  • Xem tất cả
  • Meta Biomed - Hàn Quốc
  • SybronEndo - Mỹ
  • Dentsply Sirona - Mỹ
  • Osung - Hàn Quốc
  • YDM - Nhật Bản
Bộ lèn dọc - EQ Condenser set - Bộ 3 cây hover image

Bộ lèn dọc - EQ Condenser set - Bộ 3 cây

BỘ LÈN DỌC - EQ CONDENSER SET NXS: META BIOMED - HÀ..

Bộ lèn dọc Tapered Finger Pluggers - Hộp 6 trâm hover image

Bộ lèn dọc Tapered Finger Pluggers - Hộp 6 trâm

BỘ LÈN DỌC TAPERED FINGER PLUGGERS NXS: SYBRONENDO ..

Cây lèn ngang FINGER SPREADERS MANUAL - Hộp 4 cái hover image

Cây lèn ngang FINGER SPREADERS MANUAL - Hộp 4 cái

CÂY LÈN NGANG FINGER SPREADERS MANUAL NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Cây lèn nhiệt bằng tay Buchanan Hand Plugger size 1,2 - Cây hover image

Cây lèn nhiệt bằng tay Buchanan Hand Plugger size 1,2 - Cây

CÂY LÈN NHIỆT BẰNG TAY BUCHANAN HAND PLUGGER SIZE 1,2 NXS: SYBRONENDO ..

cây lèn Root Canal Plugger Osung - Cái

cây lèn Root Canal Plugger Osung - Cái

CÂY LÈN ROOT CANAL PLUGGER OSUNG NXS: OSUNG - HÀN Q..

Cây lèn TAPERED FINGER SPREADER - Hộp 4 cái hover image

Cây lèn TAPERED FINGER SPREADER - Hộp 4 cái

CÂY LÈN TAPERED FINGER SPREADER NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Dụng cụ lèn gồm cán và mũi tách rời_Spreader Tip (Replaceable Type) - Mũi hover image

Dụng cụ lèn gồm cán và mũi tách rời_Spreader Tip (Replaceable Type) - Mũi

DỤNG CỤ LÈN GỒM CÁN VÀ MŨI TÁCH RỜI_SPREADER TIP (REPLACEABLE TYPE) NXS: YDM ..

FINGER PLUGGER DE BOER ASS.1-4 - Hộp 4 cây hover image

FINGER PLUGGER DE BOER ASS.1-4 - Hộp 4 cây

FINGER PLUGGER DE BOER ASS.1-4 NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Finger Spreader Niti Assortment ABCD 21/25MM - Hộp 4 cái

Finger Spreader Niti Assortment ABCD 21/25MM - Hộp 4 cái

FINGER SPREADER NITI ASSORTMENT ABCD 21/25MM NXS: DENTSPLY SIRONA ..

GUTTA-CONDENSOR - Hộp 4 cái

GUTTA-CONDENSOR - Hộp 4 cái

GUTTA-CONDENSOR NXS: DENTSPLY SIRONA - MỸ ..

GUTTA-PERCHA PLUGGER - Hộp 2 cái

GUTTA-PERCHA PLUGGER - Hộp 2 cái

GUTTA-PERCHA PLUGGER NXS: DENTSPLY SIRONA - MỸ ..

Lèn dọc Spreader - Cây hover image

Lèn dọc Spreader - Cây

LÈN DỌC SPREADER NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Lèn ngang Root Canal Plugger - Cái hover image

Lèn ngang Root Canal Plugger - Cái

LÈN NGANG ROOT CANAL PLUGGER NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Lèn ngang, dọc - Spreader Osung - Cái

Lèn ngang, dọc - Spreader Osung - Cái

LÈN NGANG, DỌC - SPREADER OSUNG NXS: OSUNG - HÀN QU..

Hiển thị 1 đến 14 trong 14 (1 Trang)
G