Hãng

  • Xem tất cả
  • AKSDent - Trung Quốc
  • PICASSO - Mỹ
  • Ultradent - Mỹ
  • Coltene - Switzerland
Ánh sáng khử trùng bằng laser F3WW - Cái

Ánh sáng khử trùng bằng laser F3WW - Cái

ÁNH SÁNG KHỬ TRÙNG BẰNG LASER F3WW NXS: AKSDENT ..

Máy cắt nướu cầm máu bằng laser A1RR - Máy hover image

Máy cắt nướu cầm máu bằng laser A1RR - Máy

MÁY CẮT NƯỚU CẦM MÁU BẰNG LASER A1RR NXS: AKSDENT ..

Máy Laser Gemini 810 + 980 Diode Laser - Máy hover image

Máy Laser Gemini 810 + 980 Diode Laser - Máy

MÁY LASER GEMINI 810 + 980 DIODE LASER NXS: ULTRADENT ..

Multi-Tip Handpiece Kit (FC connection) - Đầu Tip Laser Dùng Trong Điều Trị Mô Mềm - Hộp 1 cái hover image

Multi-Tip Handpiece Kit (FC connection) - Đầu Tip Laser Dùng Trong Điều Trị Mô Mềm - Hộp 1 cái

MULTI-TIP HANDPIECE KIT (FC CONNECTION) - ĐẦU TIP LASER DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ MÔ MỀM NXS: ..

Multi-Tip Handpiece Kit Picasso Lite 2.5W (FC connection) Đầu Tip Laser Trong Điều Trị Mô Mềm - Hộp 1 cái

Multi-Tip Handpiece Kit Picasso Lite 2.5W (FC connection) Đầu Tip Laser Trong Điều Trị Mô Mềm - Hộp 1 cái

MULTI-TIP HANDPIECE KIT PICASSO LITE 2.5W (FC CONNECTION) ĐẦU TIP LASER TRONG ĐIỀU TRỊ MÔ MỀM NXS: ..

Thiết bị tạo hình nướu TCS II - Bộ hover image

Thiết bị tạo hình nướu TCS II - Bộ

THIẾT BỊ TẠO HÌNH NƯỚU TCS II NXS: COLTENE - SW..

Thiết bị điều trị mô mềm PICASSO LITE PLUS - 3.0 Watts - Bộ

Thiết bị điều trị mô mềm PICASSO LITE PLUS - 3.0 Watts - Bộ

THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ MÔ MỀM PICASSO LITE PLUS - 3.0 WATTS NXS: PICASSO ..

Thiết bị điều trị mô mềm tích hợp với tẩy trắng răng PICASSO PLUS -7.0 Watt - Bộ

Thiết bị điều trị mô mềm tích hợp với tẩy trắng răng PICASSO PLUS -7.0 Watt - Bộ

THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ MÔ MỀM TÍCH HỢP VỚI TẨY TRẮNG RĂNG PICASSO PLUS -7.0 WATT NXS: PIC..

Đầu Tip Laser Dùng Trong Điều Trị Nội Nha Endo Bendable Tips 20mm 200µm (Box of 25) - Hộp 25 cái

Đầu Tip Laser Dùng Trong Điều Trị Nội Nha Endo Bendable Tips 20mm 200µm (Box of 25) - Hộp 25 cái

ĐẦU TIP LASER DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA ENDO BENDABLE TIPS 20MM 200ΜM (BOX OF 25) NXS: ..

Đầu Típ Laser Đủ Số Assortment of Bendable Tips (Box of 25) - Hộp 25 cái

Đầu Típ Laser Đủ Số Assortment of Bendable Tips (Box of 25) - Hộp 25 cái

ĐẦU TÍP LASER ĐỦ SỐ ASSORTMENT OF BENDABLE TIPS (BOX OF 25) NXS: PICASSO ..

Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)
G