Hãng

 • Xem tất cả
 • GC - Nhật Bản
 • #Khác
 • Oley - Ý
 • Futudent - Finland
 • IOX - Hàn Quốc
 • Bowon Dental - Hàn Quốc
 • Vatech - Hàn Quốc
 • Carestream - Mỹ
 • Owandy - Pháp
 • Planmeca - Finland
 • Dexcowin - Hàn Quốc
Aadva™ IOS - Hệ thống scan trong miệng của GC - Cái

Aadva™ IOS - Hệ thống scan trong miệng của GC - Cái

AADVA™ IOS - HỆ THỐNG SCAN TRONG MIỆNG CỦA GC NXS: GC ..

Áo Chì chụp phim X Quang - cái

Áo Chì chụp phim X Quang - cái

ÁO CHÌ CHỤP PHIM X QUANG Quy cách: cái Áo chì không cổ là loại áo chì được thiết kế kiểu như một tạ..

Áo chì chụp Xquang X-Ray Radiation Protective Aprons (người lớn và trẻ em) - Cái

Áo chì chụp Xquang X-Ray Radiation Protective Aprons (người lớn và trẻ em) - Cái

ÁO CHÌ CHỤP XQUANG X-RAY RADIATION PROTECTIVE APRONS (NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM) NXS: OLE..

Camera Educam - Máy hover image

Camera Educam - Máy

CAMERA EDUCAM NXS: FUTUDENT - FINLAND ..

Camera Microcam - Máy hover image

Camera Microcam - Máy

CAMERA MICROCAM NXS: FUTUDENT - FINLAND ..

Camera Procam - Máy hover image

Camera Procam - Máy

CAMERA PROCAM NXS: FUTUDENT - FINLAND ..

Combo 1 x-quang cầm tay Nova + 1 sensor Dentium IOX2 - Bộ

Combo 1 x-quang cầm tay Nova + 1 sensor Dentium IOX2 - Bộ

COMBO 1 X-QUANG CẦM TAY NOVA + 1 SENSOR DENTIUM IOX2 NXS: IOX ..

Dụng cụ giữ sensor Sensor holder - cái

Dụng cụ giữ sensor Sensor holder - cái

DỤNG CỤ GIỮ SENSOR SENSOR HOLDER NXS: BOWON DENTAL ..

EZSensor HD vatech 1.5 - Bộ hover image

EZSensor HD vatech 1.5 - Bộ

EZSENSOR HD VATECH 1.5 NXS: VATECH - HÀN QUỐC ..

Hệ thống chụp X-quang quanh chóp CS2100 - Máy

Hệ thống chụp X-quang quanh chóp CS2100 - Máy

HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG QUANH CHÓP CS2100 NXS: CARESTREAM ..

Hệ thống chụp X-Quang quanh chóp CS2200 - Maùy

Hệ thống chụp X-Quang quanh chóp CS2200 - Maùy

HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG QUANH CHÓP CS2200 NXS: CARESTREAM ..

HỆ THỐNG MÁY QUÉT PHIM PHOSPHOR PLATE - Cái hover image

HỆ THỐNG MÁY QUÉT PHIM PHOSPHOR PLATE - Cái

HỆ THỐNG MÁY QUÉT PHIM PHOSPHOR PLATE NXS: OWANDY ..

Máy 2D unit Planmeca ProMax 2D S3 - Cái hover image

Máy 2D unit Planmeca ProMax 2D S3 - Cái

MÁY 2D UNIT PLANMECA PROMAX 2D S3 NXS: PLANMECA ..

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP CẦM TAY - Cái hover image

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP CẦM TAY - Cái

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP CẦM TAY NXS: DEXCOWIN ..

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP TREO TƯỜNG NHA KHOA - Cái hover image

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP TREO TƯỜNG NHA KHOA - Cái

MÁY CHỤP X QUANG QUANH CHÓP TREO TƯỜNG NHA KHOA NXS: OWANDY ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 56 (4 Trang)
G