Hãng

 • Xem tất cả
 • Dentsply Sirona - Mỹ
 • Osung - Hàn Quốc
 • Directa - Sweden
 • MECTRON - Ý
 • LM - Finland
 • Pakistan - Pakistan
 • DENTAL STUDIO - Hàn Quốc
 • YDM - Nhật Bản
25K Focused Spray slimLINE Ultrasonic Insert - 1000 - Dùng cho răng hàm phía trong - Cái

25K Focused Spray slimLINE Ultrasonic Insert - 1000 - Dùng cho răng hàm phía trong - Cái

25K FOCUSED SPRAY SLIMLINE ULTRASONIC INSERT - 1000 - DÙNG CHO RĂNG HÀM PHÍA TRONG NXS: ..

30k cho máy CAVITRON - 30K FSI-3 - Cái

30k cho máy CAVITRON - 30K FSI-3 - Cái

30K CHO MÁY CAVITRON - 30K FSI-3 NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Bộ cạo vôi Perio Scaling kit Osung - Bộ 3 cái

Bộ cạo vôi Perio Scaling kit Osung - Bộ 3 cái

BỘ CẠO VÔI PERIO SCALING KIT OSUNG NXS: OSUNG -..

Bộ cắt dây chằng bằng máy LUXATOR® LX - Bộ hover image

Bộ cắt dây chằng bằng máy LUXATOR® LX - Bộ

BỘ CẮT DÂY CHẰNG BẰNG MÁY LUXATOR® LX NXS: DIRECTA ..

Bộ kit mũi nha chụ cho máy siêu âm _ periodontal kit   - bộ

Bộ kit mũi nha chụ cho máy siêu âm _ periodontal kit   - bộ

BỘ KIT MŨI NHA CHỤ CHO MÁY SIÊU ÂM _ PERIODONTAL KIT   NXS: MECTRON ..

Bộ kit tách nướu LM-Gengiva LM 7556KES - Bộ hover image

Bộ kit tách nướu LM-Gengiva LM 7556KES - Bộ

BỘ KIT TÁCH NƯỚU LM-GENGIVA LM 7556KES NXS: LM - FI..

Bộ nạo túi nha chu Pakistan - Bộ hover image

Bộ nạo túi nha chu Pakistan - Bộ

BỘ NẠO TÚI NHA CHU PAKISTAN NXS: PAKISTAN - PAKISTA..

Bộ nạo túi nha chu _ Tunnelling instrument Osung - Cái hover image

Bộ nạo túi nha chu _ Tunnelling instrument Osung - Cái

BỘ NẠO TÚI NHA CHU _ TUNNELLING INSTRUMENT OSUNG NXS: OSUNG ..

Bộ nha chu 5 món LM-PERIOSET 1 - Bộ

Bộ nha chu 5 món LM-PERIOSET 1 - Bộ

BỘ NHA CHU 5 MÓN LM-PERIOSET 1 NXS: LM - FINLAN..

Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2 - Bộ 8 dụng cụ hover image

Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2 - Bộ 8 dụng cụ

BỘ NHA CHU LM_PERIOSET 2 NXS: LM - FINLAND ..

Bộ tổng hợp 25K SLI: 10S / L-Curve / R-Curve - Bộ hover image

Bộ tổng hợp 25K SLI: 10S / L-Curve / R-Curve - Bộ

BỘ TỔNG HỢP 25K SLI: 10S / L-CURVE / R-CURVE NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Bộ trám composite LM-composet LM6657ES - Bộ 5 dụng cụ hover image

Bộ trám composite LM-composet LM6657ES - Bộ 5 dụng cụ

BỘ TRÁM COMPOSITE LM-COMPOSET LM6657ES NXS: LM - FI..

Bóc tách nướu P23 NO 4703 - Cái

Bóc tách nướu P23 NO 4703 - Cái

BÓC TÁCH NƯỚU P23 NO 4703 NXS: DENTAL STUDIO - HÀN ..

Bóc tách nướu P24G NO 4704 - Cái

Bóc tách nướu P24G NO 4704 - Cái

BÓC TÁCH NƯỚU P24G NO 4704 NXS: DENTAL STUDIO - HÀN..

Cạo vôi Scaler - Cây hover image

Cạo vôi Scaler - Cây

CẠO VÔI SCALER NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 100 (7 Trang)
G