Hãng

 • Xem tất cả
 • Dentsply Sirona - Mỹ
 • Ivoclar Vivadent - Liech
 • Nordent - Mỹ
 • DENTAL STUDIO - Hàn Quốc
 • Vita - American Samoa
 • Nichrominox - Pháp
 • Trung Quốc
 • Hàng thiết yếu
 • VITA - Đức
25K Focused Spray slimLINE Ultrasonic Insert - 1000 - Dùng cho răng hàm phía trong - Cái

25K Focused Spray slimLINE Ultrasonic Insert - 1000 - Dùng cho răng hàm phía trong - Cái

25K FOCUSED SPRAY SLIMLINE ULTRASONIC INSERT - 1000 - DÙNG CHO RĂNG HÀM PHÍA TRONG NXS: ..

30k cho máy CAVITRON - 30K FSI-3 - Cái

30k cho máy CAVITRON - 30K FSI-3 - Cái

30K CHO MÁY CAVITRON - 30K FSI-3 NXS: DENTSPLY SIRONA ..

A-D shadeguide - Bảng so màu răng - Bảng

A-D shadeguide - Bảng so màu răng - Bảng

A-D SHADEGUIDE - BẢNG SO MÀU RĂNG NXS: IVOCLAR VIVADENT ..

AMALGAM - Carver DE Interproximal IPC Titanium coated - Cái

AMALGAM - Carver DE Interproximal IPC Titanium coated - Cái

AMALGAM - CARVER DE INTERPROXIMAL IPC TITANIUM COATED NXS: NORDENT ..

ATRAUMATIC EXTRACTION - Bộ Kit nhổ răng không sang chấn		 - Bộ

ATRAUMATIC EXTRACTION - Bộ Kit nhổ răng không sang chấn - Bộ

ATRAUMATIC EXTRACTION - BỘ KIT NHỔ RĂNG KHÔNG SANG CHẤN NXS: DENTAL STUDIO ..

Bảng so màu 3D VITA

Bảng so màu 3D VITA

Với VITA Toothguide 3D-MASTER tất cả các màu răng tự nhiên được xác định chính xác một cách có hệ thống.Đặc điểm / Lợi íchXác định màu răng chỉ với 3 bước.Xác định màu răng chính x..

Bảng so màu Chromascop - cái

Bảng so màu Chromascop - cái

BẢNG SO MÀU CHROMASCOP NXS: IVOCLAR VIVADENT - ..

Bảng so màu cùi răng - Natural die shade guide - Bảng

Bảng so màu cùi răng - Natural die shade guide - Bảng

BẢNG SO MÀU CÙI RĂNG - NATURAL DIE SHADE GUIDE NXS: IVOCLAR VIVADENT ..

Bảng so màu Vita 3D Master - cái

Bảng so màu Vita 3D Master - cái

BẢNG SO MÀU VITA 3D MASTER NXS: VITA - AMERICAN..

Bảng so màu Vita Pan Classic - Cái

Bảng so màu Vita Pan Classic - Cái

BẢNG SO MÀU VITA PAN CLASSIC NXS: VITA - AMERIC..

Banh (vén) môi Lip Retractors - cái

Banh (vén) môi Lip Retractors - cái

BANH (VÉN) MÔI LIP RETRACTORS NXS: HÀNG THIẾT YẾU ..

Banh miệng góc rộng - Cái

Banh miệng góc rộng - Cái

BANH MIỆNG GÓC RỘNG NXS: DENTSPLY SIRONA - MỸ ..

Banh miệng hai đầu - cái

Banh miệng hai đầu - cái

BANH MIỆNG HAI ĐẦU NXS: GAC INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ..

Banh miệng một bên - cái

Banh miệng một bên - cái

BANH MIỆNG MỘT BÊN NXS: NICHROMINOX - PHÁP ..

Banh miệng nha khoa chữ C - cái

Banh miệng nha khoa chữ C - cái

BANH MIỆNG NHA KHOA CHỮ C NXS: Trung Quốc Hàng Chính Hãng Quy c..

Hiển thị 1 đến 15 trong 755 (51 Trang)
G