Hãng

  • Xem tất cả
  • DynaFlex - Mỹ
  • Dentsply Sirona - Mỹ
  • Morelli - Brazil
  • ORTHO TECHNOLOGY - Mỹ
  • MASEL - Mỹ
Dây cung 3 sợi xoắn - Gói/10

Dây cung 3 sợi xoắn - Gói/10

DÂY CUNG 3 SỢI XOẮN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung 6 sợi xoắn - Gói/10

Dây cung 6 sợi xoắn - Gói/10

DÂY CUNG 6 SỢI XOẮN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung 8 sợi bện - Gói/10

Dây cung 8 sợi bện - Gói/10

DÂY CUNG 8 SỢI BỆN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung bẻ loop kéo đóng khoảng TMA RESOLVE BETA TITANIUM - Dây hover image

Dây cung bẻ loop kéo đóng khoảng TMA RESOLVE BETA TITANIUM - Dây

DÂY CUNG BẺ LOOP KÉO ĐÓNG KHOẢNG TMA RESOLVE BETA TITANIUM NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Dây cung BioFlex - Gói/10

Dây cung BioFlex - Gói/10

DÂY CUNG BIOFLEX NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung CNA Beta Titanium Alloy – Thế hệ cải tiến của TMA - Gói/10 sợi hover image

Dây cung CNA Beta Titanium Alloy – Thế hệ cải tiến của TMA - Gói/10 sợi

DÂY CUNG CNA BETA TITANIUM ALLOY – THẾ HỆ CẢI TIẾN CỦA TMA NXS: DYNAFLEX ..

Dây cung DynaTorque - Gói/10

Dây cung DynaTorque - Gói/10

DÂY CUNG DYNATORQUE NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung kích hoạt nhiệt - Dynatherm Plus - Gói/10 sợi hover image

Dây cung kích hoạt nhiệt - Dynatherm Plus - Gói/10 sợi

DÂY CUNG KÍCH HOẠT NHIỆT - DYNATHERM PLUS NXS: DYNAFLEX ..

Dây cung Niti kích hoạt nhiệt vuông - Túi/10sợi hover image

Dây cung Niti kích hoạt nhiệt vuông - Túi/10sợi

DÂY CUNG NITI KÍCH HOẠT NHIỆT VUÔNG NXS: MORELLI - ..

Dây cung SS (TruForce Stainless Steel Archwire – Full Form, Rectangle) - dây

Dây cung SS (TruForce Stainless Steel Archwire – Full Form, Rectangle) - dây

DÂY CUNG SS (TRUFORCE STAINLESS STEEL ARCHWIRE – FULL FORM, RECTANGLE) NXS: ORTHO TECHN..

DÂY CUNG SS - Hộp/10 sợi hover image

DÂY CUNG SS - Hộp/10 sợi

DÂY CUNG SS NXS: MASEL - MỸ ..

dây cung SS - Tooth Tone Coated - dây hover image

dây cung SS - Tooth Tone Coated - dây

DÂY CUNG SS - TOOTH TONE COATED NXS: ORTHO TECHNOLOGY ..

Dây cung SS 2 hook đóng khoảng 019”x 025” (10 size) BRASED POSTED WIRE - Dây hover image

Dây cung SS 2 hook đóng khoảng 019”x 025” (10 size) BRASED POSTED WIRE - Dây

DÂY CUNG SS 2 HOOK ĐÓNG KHOẢNG 019”X 025” (10 SIZE) BRASED POSTED WIRE NXS: DENTSPLY SI..

Dây Cung SS bẻ LOOP sẵn - dây

Dây Cung SS bẻ LOOP sẵn - dây

DÂY CUNG SS BẺ LOOP SẴN NXS: ORTHO TECHNOLOGY - MỸ ..

Dây cung SS dạng thẳng dài 14’’ - Gói/10

Dây cung SS dạng thẳng dài 14’’ - Gói/10

DÂY CUNG SS DẠNG THẲNG DÀI 14’’ NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 32 (3 Trang)
G