Hãng

  • Xem tất cả
  • Coltene - Switzerland
  • Dentsply Sirona - Mỹ
Combo gắn chốt + tái tạo cùi - PARACORE WELCOME KIT - Bộ hover image

Combo gắn chốt + tái tạo cùi - PARACORE WELCOME KIT - Bộ

COMBO GẮN CHỐT + TÁI TẠO CÙI - PARACORE WELCOME KIT NXS: COLTENE ..

CORE-X FLOW REFILL PACK - 4x4.75g + 20 Mixing/Intraoral Tips

CORE-X FLOW REFILL PACK - 4x4.75g + 20 Mixing/Intraoral Tips

CORE-X FLOW REFILL PACK NXS: DENTSPLY SIRONA - ..

Epoxy resin based root canal sealer TOPSEAL - Hộp 2 ống

Epoxy resin based root canal sealer TOPSEAL - Hộp 2 ống

EPOXY RESIN BASED ROOT CANAL SEALER TOPSEAL NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Keo trám bít ống tủy  AH 26 nền resin - Hộp 2 chai 8g & 10g

Keo trám bít ống tủy AH 26 nền resin - Hộp 2 chai 8g & 10g

KEO TRÁM BÍT ỐNG TỦY AH 26 NỀN RESIN NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Keo trám bít ống tủy AH Plus - Hộp 2 ống 4ml hover image

Keo trám bít ống tủy AH Plus - Hộp 2 ống 4ml

KEO TRÁM BÍT ỐNG TỦY AH PLUS NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)
G