Hãng

  • Xem tất cả
  • DynaFlex - Mỹ
  • Trung Quốc
  • Dentsply Sirona - Mỹ
  • ORTHO TECHNOLOGY - Mỹ
  • MASEL - Mỹ
Dây CNA dạng thẳng dài 14’’ (35cm) – Dùng để bẻ dây cung - Ống 10 dây

Dây CNA dạng thẳng dài 14’’ (35cm) – Dùng để bẻ dây cung - Ống 10 dây

DÂY CNA DẠNG THẲNG DÀI 14’’ (35CM) – DÙNG ĐỂ BẺ DÂY CUNG NXS: DYNAFLEX ..

Dây cung 3 sợi xoắn - Gói/10

Dây cung 3 sợi xoắn - Gói/10

DÂY CUNG 3 SỢI XOẮN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung 6 sợi xoắn - Gói/10

Dây cung 6 sợi xoắn - Gói/10

DÂY CUNG 6 SỢI XOẮN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung 8 sợi bện - Gói/10

Dây cung 8 sợi bện - Gói/10

DÂY CUNG 8 SỢI BỆN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây Cung ÂM Dương Yin_Yang - cái hover image

Dây Cung ÂM Dương Yin_Yang - cái

DÂY CUNG ÂM DƯƠNG YIN_YANG Quy cách: cái Dây cung âm dương Yin Yang với hình dạng dây cung xoán theo th..

Dây cung bẻ loop kéo đóng khoảng TMA RESOLVE BETA TITANIUM - Dây hover image

Dây cung bẻ loop kéo đóng khoảng TMA RESOLVE BETA TITANIUM - Dây

DÂY CUNG BẺ LOOP KÉO ĐÓNG KHOẢNG TMA RESOLVE BETA TITANIUM NXS: DENTSPLY SIRONA ..

Dây cung beta titan - dây

Dây cung beta titan - dây

DÂY CUNG BETA TITAN NXS: ORTHO TECHNOLOGY - MỸ ..

Dây cung BioFlex - Gói/10

Dây cung BioFlex - Gói/10

DÂY CUNG BIOFLEX NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung CNA Beta III - Hộp 10 sợi

Dây cung CNA Beta III - Hộp 10 sợi

DÂY CUNG CNA BETA III NXS: MASEL - MỸ ..

Dây cung CNA Beta Titanium Alloy – Thế hệ cải tiến của TMA - Gói/10 sợi hover image

Dây cung CNA Beta Titanium Alloy – Thế hệ cải tiến của TMA - Gói/10 sợi

DÂY CUNG CNA BETA TITANIUM ALLOY – THẾ HỆ CẢI TIẾN CỦA TMA NXS: DYNAFLEX ..

Dây cung Copper Niti - Gói/10 hover image

Dây cung Copper Niti - Gói/10

DÂY CUNG COPPER NITI NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung Dyna Niti Tròn - Gói/10 sợi

Dây cung Dyna Niti Tròn - Gói/10 sợi

DÂY CUNG DYNA NITI TRÒN NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung Dyna Niti Vuông - Gói 10 sợi

Dây cung Dyna Niti Vuông - Gói 10 sợi

DÂY CUNG DYNA NITI VUÔNG NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung DynaTorque - Gói/10

Dây cung DynaTorque - Gói/10

DÂY CUNG DYNATORQUE NXS: DYNAFLEX - MỸ ..

Dây cung kích hoạt nhiệt - Dynatherm Plus - Gói/10 sợi hover image

Dây cung kích hoạt nhiệt - Dynatherm Plus - Gói/10 sợi

DÂY CUNG KÍCH HOẠT NHIỆT - DYNATHERM PLUS NXS: DYNAFLEX ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 75 (5 Trang)
G