Hãng

  • Xem tất cả
  • Osung - Hàn Quốc
  • Helmut Zepf - Đức
  • MEGAGEN - Hàn Quốc
  • YDM - Nhật Bản
Búa nha khoa Mallet Osung - Cái hover image

Búa nha khoa Mallet Osung - Cái

BÚA NHA KHOA MALLET OSUNG NXS: OSUNG - HÀN QUỐC ..

Cán cây tách dây chằng - Cây

Cán cây tách dây chằng - Cây

CÁN CÂY TÁCH DÂY CHẰNG NXS: HELMUT ZEPF - ĐỨC ..

Cây chẻ xương - Convex Osteotome Osung - Cái hover image

Cây chẻ xương - Convex Osteotome Osung - Cái

CÂY CHẺ XƯƠNG - CONVEX OSTEOTOME OSUNG NXS: OSUNG -..

Cây màng xương cải tiến 2 (MS1100) - Cái

Cây màng xương cải tiến 2 (MS1100) - Cái

CÂY MÀNG XƯƠNG CẢI TIẾN 2 (MS1100) NXS: MEGAGEN - H..

Cây nạo implant - Implant Curette osung - Cái hover image

Cây nạo implant - Implant Curette osung - Cái

CÂY NẠO IMPLANT - IMPLANT CURETTE OSUNG NXS: OSUNG ..

Cây nạo túi nha chu _ Gracey Curette Tip (Replaceable Type) - Mũi hover image

Cây nạo túi nha chu _ Gracey Curette Tip (Replaceable Type) - Mũi

CÂY NẠO TÚI NHA CHU _ GRACEY CURETTE TIP (REPLACEABLE TYPE) NXS: YDM ..

Cây nạo túi quanh Implant Maintenance Curette - Cây hover image

Cây nạo túi quanh Implant Maintenance Curette - Cây

CÂY NẠO TÚI QUANH IMPLANT MAINTENANCE CURETTE NXS: YDM ..

Cây đưa xương biến đổi (MS1026) - Cái

Cây đưa xương biến đổi (MS1026) - Cái

CÂY ĐƯA XƯƠNG BIẾN ĐỔI (MS1026) NXS: MEGAGEN - HÀN ..

Cục cắn Phẫu thuật Jaw Opening Trainer - Cái

Cục cắn Phẫu thuật Jaw Opening Trainer - Cái

CỤC CẮN PHẪU THUẬT JAW OPENING TRAINER NXS: YDM - N..

Dao cắt nướu Dissector - Cây

Dao cắt nướu Dissector - Cây

DAO CẮT NƯỚU DISSECTOR NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Dụng cụ ghép xương _ Bone Scraper Osung - Cái

Dụng cụ ghép xương _ Bone Scraper Osung - Cái

DỤNG CỤ GHÉP XƯƠNG _ BONE SCRAPER OSUNG NXS: OSUNG ..

Dụng cụ màng xương cải tiến 1 (MS1015T) - Cái

Dụng cụ màng xương cải tiến 1 (MS1015T) - Cái

DỤNG CỤ MÀNG XƯƠNG CẢI TIẾN 1 (MS1015T) NXS: MEGAGEN ..

Extracting Forceps Type 2 - Cây hover image

Extracting Forceps Type 2 - Cây

EXTRACTING FORCEPS TYPE 2 NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Hộp GRF/PRF - Cái

Hộp GRF/PRF - Cái

HỘP GRF/PRF NXS: OSUNG - HÀN QUỐC ..

Kìm bấm xương Rongeurs - Cây hover image

Kìm bấm xương Rongeurs - Cây

KÌM BẤM XƯƠNG RONGEURS NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 24 (2 Trang)
G