Hãng

  • Xem tất cả
  • DENTAL STUDIO - Hàn Quốc
  • Pakistan - Pakistan
  • Medesy - Ý
  • Helmut Zepf - Đức
  • YDM - Nhật Bản
ATRAUMATIC EXTRACTION - Bộ Kit nhổ răng không sang chấn		 - Bộ

ATRAUMATIC EXTRACTION - Bộ Kit nhổ răng không sang chấn - Bộ

ATRAUMATIC EXTRACTION - BỘ KIT NHỔ RĂNG KHÔNG SANG CHẤN NXS: DENTAL STUDIO ..

Bộ kiềm nhổ răng trẻ em - Bộ hover image

Bộ kiềm nhổ răng trẻ em - Bộ

BỘ KIỀM NHỔ RĂNG TRẺ EM NXS: PAKISTAN - PAKISTAN ..

Bộ nhổ răng không sang chấn - Medesy - Bộ hover image

Bộ nhổ răng không sang chấn - Medesy - Bộ

BỘ NHỔ RĂNG KHÔNG SANG CHẤN - MEDESY NXS: MEDESY - ..

Cây cắt dây chằn trong bộ Power Periotome - Cây

Cây cắt dây chằn trong bộ Power Periotome - Cây

CÂY CẮT DÂY CHẰN TRONG BỘ POWER PERIOTOME NXS: HELMUT ZEPF ..

Cây nạy 17.007.01 - Cây

Cây nạy 17.007.01 - Cây

CÂY NẠY 17.007.01 NXS: HELMUT ZEPF - ĐỨC ..

Cây nạy thẳng trong bộ Power Periotome - Cây hover image

Cây nạy thẳng trong bộ Power Periotome - Cây

CÂY NẠY THẲNG TRONG BỘ POWER PERIOTOME NXS: HELMUT ZEPF ..

Cây nạy đầu 2mm - 17.001.10 - Cây

Cây nạy đầu 2mm - 17.001.10 - Cây

CÂY NẠY ĐẦU 2MM - 17.001.10 NXS: HELMUT ZEPF - ĐỨC ..

Dụng cụ Elevator - Cái hover image

Dụng cụ Elevator - Cái

DỤNG CỤ ELEVATOR NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Dụng cụ nạy dẻo EASY PERIOTOME - Cái

Dụng cụ nạy dẻo EASY PERIOTOME - Cái

DỤNG CỤ NẠY DẺO EASY PERIOTOME NXS: DENTAL STUDIO -..

Dụng cụ nạy xoắn EASY LUXATOR - Cái

Dụng cụ nạy xoắn EASY LUXATOR - Cái

DỤNG CỤ NẠY XOẮN EASY LUXATOR NXS: DENTAL STUDIO - ..

Easy Periotome - Nạy không sang chấn - bộ 6 cây hover image

Easy Periotome - Nạy không sang chấn - bộ 6 cây

EASY PERIOTOME - NẠY KHÔNG SANG CHẤN NXS: DENTAL STUDIO ..

Extracting Forceps Claw - Cây hover image

Extracting Forceps Claw - Cây

EXTRACTING FORCEPS CLAW NXS: YDM - NHẬT BẢN ..

Kềm nhổ chân răng hàm trên No 3215 - Cái hover image

Kềm nhổ chân răng hàm trên No 3215 - Cái

KỀM NHỔ CHÂN RĂNG HÀM TRÊN NO 3215 NXS: DENTAL STUDIO ..

Kềm nhổ răng 8 - hàm trên NO 3208 - Cái

Kềm nhổ răng 8 - hàm trên NO 3208 - Cái

KỀM NHỔ RĂNG 8 - HÀM TRÊN NO 3208 NXS: DENTAL STUDIO ..

Kềm nhổ răng cối hàm trên NO 3209 - Cái

Kềm nhổ răng cối hàm trên NO 3209 - Cái

KỀM NHỔ RĂNG CỐI HÀM TRÊN NO 3209 NXS: DENTAL STUDIO ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 66 (5 Trang)
G